Who we are

Gessa is a Tehran-based factory, specialized in designing and manufacturing bespoke kitchen systems, closets, doors, and flooring.

گسا کار خود را در سال ۱۳۹۵، از یک کارگاه کوچک آغاز کرد و حالا کارخانه‌ایی مجهز است، که طیف کاملی از محصولات چوبی باکیفیت مورد نیاز در صنعت ساختمان را طراحی و تولید می‌کند.

why
gessa?
 • تمامِ کار در دست تیم ماست

  از ایده تا طراحی، از ساخت تا اجرا، مرحله به مرحله‌ی کار در گسا انجام می‌شود. بنابراین با هزینه‌ی کمتر، بالاترین کیفیت را به شما پیشنهاد می‌دهیم.

 • زمان می‌گذاریم تا زمان از دست ندهید

  زمان شما ارزشمند است؛ پس با دقت به ایده‌هایتان گوش می‌دهیم، نیازتان را به درستی می‌فهمیم، راهکارهای مناسب پیش رویتان می‌گذاریم، و کار را سروقت تحویلتان می‌دهیم.

 • خطِ فکری شما پیاده می‌شود

  کار را از یک نقطه شروع می‌کنیم؛ نقطه‌ای که ما را به هم وصل می‌کند و بر اساس سلیقه‌ی شما امتداد می‌یابد تا خطوط کار طراحی شوند. سپس جزئیات جذاب را اضافه می‌کنیم تا در نهایت به نتیجه‌ی دلخواه برسیم.

 • کارِ زیبا لذت‌بخش است

  تعریفمان از زیبایی ساده است: لبریز شدن حواس از لذت. ولی زیبایی ساده به دست نمی‌آید. برای رسیدن به زیبایی ماهرانه دست‌به‌کار می‌شویم و هر چیز را با دقت در جای درستش قرار می‌دهیم.

 • از اجرای تمیز احساس رضایت می‌کنید

  تمرکز اصلی ما بر دقت در نصب و ظرافت در اجراست. کاری که تمیز تمام شود رضایت‌بخش است.

 • پای کار می‌ایستیم

  کار با ظرافت به پایان می‌رسد؛ خدمات ما ادامه دارد…

why gessa?
 • تمامِ کار در دست تیم ماست

  از ایده تا طراحی، از ساخت تا اجرا، مرحله به مرحله‌ی کار در گسا انجام می‌شود. بنابراین با هزینه‌ی کمتر، بالاترین کیفیت را به شما پیشنهاد می‌دهیم.

 • زمان می‌گذاریم تا زمان از دست ندهید

  زمان شما ارزشمند است؛ پس با دقت به ایده‌هایتان گوش می‌دهیم، نیازتان را به درستی می‌فهمیم، راهکارهای مناسب پیش رویتان می‌گذاریم، و کار را سروقت تحویلتان می‌دهیم.

 • خطِ فکری شما پیاده می‌شود

  کار را از یک نقطه شروع می‌کنیم؛ نقطه‌ای که ما را به هم وصل می‌کند و بر اساس سلیقه‌ی شما امتداد می‌یابد تا خطوط کار طراحی شوند. سپس جزئیات جذاب را اضافه می‌کنیم تا در نهایت به نتیجه‌ی دلخواه برسیم.

 • کارِ زیبا لذت‌بخش است

  تعریفمان از زیبایی ساده است: لبریز شدن حواس از لذت. ولی زیبایی ساده به دست نمی‌آید. برای رسیدن به زیبایی ماهرانه دست‌به‌کار می‌شویم و هر چیز را با دقت در جای درستش قرار می‌دهیم.

 • از اجرای تمیز احساس رضایت می‌کنید

  تمرکز اصلی ما بر دقت در نصب و ظرافت در اجراست. کاری که تمیز تمام شود رضایت‌بخش است.

 • پای کار می‌ایستیم

  کار با ظرافت به پایان می‌رسد؛ خدمات ما ادامه دارد…